ف.م.سخن
Friday, September 03, 2004

٭ تغيير نشاني وب لاگ ف.م.سخن
لطفا برای خواندن مقالات جديد به اين آدرس مراجعه کنيد:
www.fmsokhan.com|
........................................................................................
........................................................................................

Tuesday, August 31, 2004

٭ طرح پيشنهادي براي تغيير قانون اساسي جمهوري اسلامي
برای خواندن اين طنزنوشته در خبرنامه ی گويا روی اينجا کليک کنيد.|
........................................................................................
........................................................................................

Sunday, August 22, 2004

٭ روزنامه اي که بمب نباشد، افيون است
براي خواندن اين مقاله در خبرنامه ي گويا روي اينجا کليک کنيد.|
........................................................................................
........................................................................................

Wednesday, August 18, 2004

٭ سخنان ِ "آقا"؛ طنز يا واقعيت؟!

از ديشب که طنزنوشته ي مربوط به مسابقه ي ميراسماعيلي را منتشر کردم، مسئله اي پيش آمد که مرا به فکر فرو برد: تعدادي از خوانندگان گمان کرده بودند که "آقا" واقعا چنين سخنراني يي ايراد فرموده اند!

اين مسئله در ابتدا باعث تعجب من شد چرا که نوع مطلب، تيتر مطلب، محتواي مطلب، همگي دال بر طنز بودن آن بود. من هميشه در مطالب طنزم، در کنار تيتر، قيد مي کنم "طنز نوشته اي از ف.م.سخن" تا خواننده از ابتدا بداند با مطلب طنز رو به روست. تيتر اين مطلب چون طولاني بود، براي صرفه جويي در جا، عبارت "طنزنوشته" را حذف کردم چون گمان مي کردم تيتر و محتواي مطلب خود بيانگر طنز بودن مطلب است. در ضمن آوردن نام من در کنار جمله اي از "آقا" قاعدتا بايد طنز بودن مطلب را مي رساند. بار اول هم نبود که در قالب خبر ِ خبرگزاري، طنزي مي نوشتم و خوانندگان با اين سبک نوشته ي من نيز آشنا هستند. البته هميشه خبرها را از "ايسنا" نقل مي کردم، و اين بار ِ اولي بود که خبري از "ايرنا" نقل مي کردم - که اينطور باعث گمراهي شد! شايد خوانندگان، "ايرنا" را جدي مي گيرند و "ايسنا" را نه! نمي دانم!

محتواي مطلب هم کاملا جنبه ي طنز داشت؛ وقتي آقا بفرمايند که ميراسماعيلي مدالش را از دست ملائکه مي گيرد يا آقاي مشکيني خبر داده است که حضرت مهدي (عج) مدال را به سينه ي ميراسماعيلي خواهند آويخت، يا دشمن مايل است چهره ي ايرانيان را دژم و در هم کشيده و ترسناک ببيند يا سياست مداران ما بايد پيراهن هايي بپوشند که شمشير و سربريده بر آن ها نقش بسته باشد، عقل سليم حکم مي کند که چنين جملاتي نمي تواند از دهان رهبر کشوري بيرون بيايد و موضوع حتما بايد طنز باشد!

اما ظاهرا چنين نبود و بسياري باور کردند که "آقا" چنين چيزهايي فرموده است و يا حداقل باور داشتند که "آقا" مي تواند چنين چيزهايي اظهار دارد و من (يعني ف.م.سخن) خبر خبرگزاري را تحريف کرده ام! نمونه ي جالب آن را هم زير لينک "صبحانه" ديدم که شخصي، "خبرنامه ي گويا" را مورد انتقاد قرار داده بود و با ثبت لينک ايرنا، مرا به جعل و تحريف خبر متهم کرده بود! در سايت "گفتمان" هم عده اي موضوع را جدي گرفته بودند و "آقا" را ريشخند کرده بودند! من در همين جا از حضرت آيت الله خامنه اي به خاطر ريشخندي که شده اند عذر خواهي مي کنم!

همين مسئله مرا به فکر فرو برد. ديدم موضوع جدي تر از آن است که بي اعتنا از کنار آن بگذرم. ديدم بسياري از طرفداران جمهوري اسلامي "آقا" را کسي مي بينند که مي تواند چنين اظهارات بديع و شگفت انگيزي بکند. ديدم عجب حرف هايي مي توان در دهان "آقا" گذاشت و آن را به عنوان "واقعيت" به مردم بينوا قالب کرد.ديدم خزعلي و جنتي و حسني و مصباح از اين باور مردم ساده دل چه سوءاستفاده ها که نمي توانند بکنند. اگر در جامعه ي درس خوانده ي مذهبي و تندرو، که با عالم تکنولوژي آشنا هستند و دستکم مي دانند اينترنت چيست، چنين ساده لوحاني وجود دارند که مطلب طنز مرا واقعي فرض مي کنند، چه انتظاري مي توان از روستائيان بي سوادي داشت که حرف آخوند برايشان عين واقعيت است و دسترسي به هيچ رسانه ي مدرني ندارند؟ اگر مشابه همين حرف ها، يا غيرواقعي تر از آن را از قول "آقا" نقل کنند، چه مردماني که آن را باور نخواهند کرد!

اما براي ما طنز نويسان که براي دور نشدن از واقعيت و باورپذير کردن مطالب مان، مرزهايي براي "اغراق" در حقايق داريم، خبر خوش آن است که مي توانيم اين مرزها را گسترش دهيم و چيزهايي را که خودمان فکر مي کنيم ممکن است مردم باور نکنند، در طنزنوشته ها و کاريکاتورهاي مان به کار بريم! درس ديشب به من نشان داد که از مرزهاي سوررئال نيز مي توانيم عبور کنيم و نگران باور مردم نباشيم!|
........................................................................................
........................................................................................

Tuesday, August 17, 2004

٭ بهنود ِ ما

برای خواندن اين مطلب در خبرنامه ي گويا روي اينجا کليک کنيد.|
........................................................................................
........................................................................................

Monday, August 16, 2004

٭ رهبر انقلاب: ميراسماعيلي مدال طلاي خود را از دست حضرت مهدي (عج) دريافت خواهد کرد

برای خواندن اين طنزنوشته در خبرنامه ی گويا روی اينجا کليک کنيد.|
........................................................................................
........................................................................................

Tuesday, August 10, 2004

٭ توضيح

اين وب لاگ موقت است. در صورت مرتفع شدن مشکل فني، مطالب جديد مجددا در همان وب لاگ قبلي منتشر خواهد شد.|
........................................................................................
٭ سکوت نخواهيم کرد

برای خواندن اين مقاله در خبرنامه ی گويا روی اينجا کليک کنيد.|
........................................................................................
........................................................................................

صفحه اصلي


Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com